สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2019

Songkran Celebration Ceremony in Dirkirch, Luxembourg

On Sunday 28 April 2019, the Royal Thai Embassy in Brussels in collaboration with Thai Buddharam Temple in Luxembourg co-organized a Songkran event at Al Seeërai community centre in Diekirch, Luxembourg. The Ambassador of Thailand presided over the Buddhist ceremony and gave opening remarks on the occasion of the 60th anniversary of the establishment of Thailand-Luxembourg diplomatic relations. Attending the event were Mr. Claude Haagen, a Member of Parliament and mayor of Dirkirch, Mr. Claude Thill and Mr. René Kanivé, aldermen from the commune of Diekirch, Mr. Oliver Maes, Director of Political Affairs from Luxembourg’s Ministry of Foreign and European Affairs, and Mr. François Kremer, Honorary Consul-General of Thailand in Luxembourg and invited guests.

On this occasion, the Venerable Phra Raj Visuddhivides, abbott of Thai Dhammaram Temple in Waterloo, Belgium, presided over the Sangkha ceremony to solemnize the event and dedicate the merits in respectful memory of the late Grand Duke Jean of Luxembourg, who recently passed away on 22 April 2019. Invited guests later participated in the water-pouring ritual marking the Songkran tradition.

———————————————

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกับวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่ Al Seeërai เมือง Dirkirch ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสงกรานต์และกล่าวเปิดงานฉลองครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบอร์ก และมีนาย Claude Haagen สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลักเซมเบิร์กและนายกเทศมนตรีของเมือง Dirkirch นาย Claude Thill และนาย René Kanivé เทศมนตรีเมือง Diekirch นาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์กและนาย François Kremer กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำลักเซมเบิร์กและแขกรับเชิญ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีและงานฉลองด้วย ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้า พระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยี่ยมได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่แกรนด์ ดุ๊ก ฌองแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งสิ้นพระชมน์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ร่วมกัน

 

ไทย