ประกาศเรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งโดยวิธีการขายทอดตลาด
รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยแก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เนื่องด้วย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อเวลา 09.09 น. ในเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงขอแจ้งการเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต (Chaussee de Waterloo 876, 1000 – Bruxelles) ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30–13.00 น. และ 14.00–16.30 น. และขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพียงกัน

ไทย