เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำจัดโดยท่านบารอน Baron Jacques Brotchi ประธานวุฒิสภาเบลเยียมและภริยา
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความร่วมมือด้านการพัฒนาในงาน European Development Days 2019

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Wevelgem

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Wevelgem จัดโดยสมาคม Thaise Vrienden Wevelgem (เพื่อนไทย Wevelgem) โดยมีนาย Jan Seynhaeve นายกเทศมนตรีเมือง Wevelgem เข้าร่วมงานด้วย ภายในงานมีการออกร้านอาหารและสินค้าไทย รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย โดยมีชาวเมือง Wevelgem และเมืองใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วม ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะร่วมสมทบทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชนบทในประเทศไทย

ไทย