ประกาศการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562
โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบท่องเที่ยงเชื่อมโยง (7+7)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนคนไทยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และราชรัฐลักเซมเบิร์ก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันนี้ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

 

ไทย