กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความร่วมมือด้านการพัฒนาในงาน European Development Days 2019
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปีนี้ จัดโดยนาย  Tonny Luyten และนาย Sjobbe Schellens นักธุรกิจชาวเบลเยียมที่ชื่นชอบประเทศไทยร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมไทยแห่งฟลานเดอร์ (Thaivlac) โดยมีนาง Gerda Broeckx เทศมนตรีเมือง Laakdal ร่วมกล่าวเปิดงานด้วย ในงานมีการออกร้านอาหารและสินค้าไทย รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที พร้อมการสาธิตมวยไทย งานครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเมือง Laakdal และเมืองใกล้เคียง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณสี่พันคน โดยผู้จัดงานได้นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามาให้บริการผู้เข้าร่วมงานด้วย

ไทย