สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

  1. น.ส. ธิดารัตน์ ไกรนรา
  2. น.ส. นวพร แป็ง

ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่แนบ

ไทย