ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะสมาชิกสภายุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญนาย Tamas Ivan Kovacs เอกอัครราชทูตฮังการีประจำเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และนาย Jean Ries กงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการีประจำลักเซมเบิร์ก ร่วมให้ข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป และ Brexit โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม

ไทย