เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตในกรุงบรัสเซลส์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Fabio Castaldo (ไม่สังกัดกลุ่มการเมืองใด/ชาวอิตาลี) รองประธานสภายุโรป นาย Witold Waszczykowski (กลุ่ม ECR/ชาวโปแลนด์) รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) และนาย Reinhard Butikofer (กลุ่ม Greens/EFA/ชาวเยอรมัน) ประธานกลุ่มความสัมพันธ์กับจีนและสมาชิก AFET เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคคลเหล่านี้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภายุโรปและได้รับแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของไทยภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหภาพยุโรป และอาเซียน-สหภาพยุโรป ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้

ไทย