เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะสมาชิกสภายุโรป
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดธัมมปทีป ประเทศเบลเยียม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล

ในช่วงเช้า เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส และประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และร่วมลงนามในสมุดถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในช่วงบ่าย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว และประชาชนชาวไทยและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บกวาดพื้นที่ในบริเวณวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในโอกาสนี้ี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของวัดธัมมปทีป ประจำปี 2562 ให้แก่พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี (เจ้าอาวาสวัดธัมมปทีป) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย ซึ่งวัดธัมมปทีปเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวไทยพุทธที่พำนักอยู่ในเมืองแมคเคเลนและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วย

 

ไทย