เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทยจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13 ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 13 (13th Essence of Thailand) ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทย และนาย Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรีเมือง Woluwe-Saint-Pierre กล่าวเปิดงาน และเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยี่ยมทรงร่วมตีกลองในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างๆ เข้าร่วมด้วย

ธีมของงานในปีนี้ คือ “เจ็ดรสชาติอาหารไทย” ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ กว่า 60 ร้านเข้าร่วมงาน และประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม โดยในปีนี้ มีการนำการแสดงโขน-หุ่นละครเล็กจากชมรมหุ่นละครเล็กนาฏยบางกอกมาร่วมแสดงเพื่อเป็นจุดเด่นของงาน และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นคน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความใกล้ชิดระหว่างชุมชมไทยและเบลเยี่ยม รวมทั้งความนิยมชมชอบในอาหารและวัฒนธรรมไทยของชุมชนในกรุงบรัสเซลส์

 

 

ไทย