สถานเอกอัครราชทูตไทยจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13 ที่จัตุรัสดูมง สต็อกเกล
งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยโบราณ อาทิ โขนและหุ่นละครเล็ก ของชมรมนาฏยบางกอก ซึ่งเป็นคณะนักนาฏศิลป์ระดับเยาวชนที่เคยชนะเลิศการประกวดหุ่นกระบอกจากเวที World Puppet Carnival 2016 ที่ประเทศโปแลนด์ และ World Puppet Carnival 2018 ที่ประเทศรัสเซีย ทั้งนี้ แขกรับเชิญงานเลี้ยงรับรองประกอบด้วยเลขาธิการกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่เพิ่งเดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตที่รับผิดชอบงานด้าน UNESCO ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงบรัสเซลส์ รวมทั้งมิตรต่างๆ ที่ใกล้ชิดของไทย

ไทย