งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ Mme. France Chainaye อธิบดีกรมพิธีการทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch ซึ่งจัดขึ้นโดย Afore Consulting ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอียู ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

EU-Asia Financial Services Round Table เป็นการรวมตัวของบริษัทด้านการเงินที่ประกอบธุรกิจในยุโรปและเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในเอเชียและยุโรป รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการติดต่อระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกในปัจจุบันประกอบด้วย AIG, DTCC, HSBC, London Stock Exchange, IHS Markit, Moody’s, CME Group, City of London Cooperation, Refinitiv (formerly Thomson Reuters) และ Standard Chartered

ไทย