เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ Mme. France Chainaye อธิบดีกรมพิธีการทูต

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mme. France Chainaye อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ใช้โอกาสนี้ เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นงานด้านพิธีการทูต ตลอดจนขอบคุณทางการเบลเยี่ยมทั้งในระดับกลางและท้องถิ่นที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนระดับสูงสุดของไทยที่ได้มาเยือนเบลเยี่ยมในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา

ไทย