คำแนะนำแก่นักเดินทางเกี่ยวกับการนำเงินไปยังราชอาณาจักรเบลเยียมและสหภาพยุโรป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือ นาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกเวลาราชการในกรณีฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งหมายเลข 0470 85 96 67 สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุลในช่วงเวลาฉุกเฉินนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

เจ้าหน้าที่จะรับแจ้งเฉพาะเรื่องฉุกเฉินเท่านั้น อาทิ เมื่อผู้ร้องทุกข์ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ซึ่งทุกกรณีจะต้องมีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำใบแจ้งความมาแสดงเป็นหลักฐานต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดศึกษาข้อมูลในกรณีหนังสือเดินทางหายได้  ที่นี่

 

การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของฝ่ายกงสุล ณ กรุงบรัสเซลส์ เช่น เกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่า การนัดหมายการทำหนังสือเดินทาง การนัดหมายทำบัตรประชาชน หรือการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน  ขอได้โปรดใช้หมายเลขของสถานเอกอัครราชทูต 02 640 68 10 หรือ 02 629 0010 ในเวลาทำการ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00 น. หรืออีเมล์สอบถามข้อมูลได้ที่ consular@thaiembassy.be

 

นอกจากนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดบริการถาม-ตอบให้คำปรึกษาข้อมูลด้านกงสุล ผ่าน Call Center +662-572-8442  หรือ Official Line ID: Thaiconsular และท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน: Thai Consular (Andriod และ iOS)

 

ไทย