วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (สถานะล่าสุด)
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนชาวไทยในลักเซมเบิร์กลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก วันที่ 4 ธ.ค. 2562

เนื่องในโอกาสวันชาติและการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและลักเซมเบิร์ก สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในลักเซมเบิร์กเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 18.30 – 20.30 ณ Espace Namur (2, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg) รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ดังนี้

*ส่งอีเมล์แจ้งชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ที่ protocole@thaiembassy.be (ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “RSVP for National day in Luxembourg”) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นี้

**ผู้ที่ได้ลงทะเบียนร่วมงานแล้ว ขอให้แจ้งชื่อของท่านต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันงาน เพื่อรับบัตรเชิญก่อนเข้างาน

 

 

ไทย