ขอเชิญชวนชาวไทยในลักเซมเบิร์กลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันชาติและงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก วันที่ 4 ธ.ค. 2562
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่องกิจกรรมจิตอาสา

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม (71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo) รายละเอียดดังนี้

กำหนดการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม (71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo)
10.00 น ผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นประธาน
10.30 น พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
10.40 น. พิธีทำบุญ
11.10 น. ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

การแต่งกาย
– ข้าราชการ – เครื่องแบบปกติขาว
– สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี – ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

ไทย