พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีทำบุญ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2562

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม EU – ASEAN Policy Dialogue on Human Rights ครั้งที่ 3 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนไทยนำโดย ศ.กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ประธาน ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) นายวันชัย รุจนวงศ์ ประธาน ASEAN Committee on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) และนางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะผู้แทนประธาน ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) ได้เข้าร่วมการประชุม EU-ASEAN Policy Dialogue on Human Rights ครั้งที่ 3 ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยฝ่ายสหภาพยุโรปมีนาย Eamon Gilmore ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และมีนาย David Daly, Head of South East Asia Division กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ศ.กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสหภาพยุโรปและอาเซียน ฝ่ายสหภาพยุโรปได้ชื่นชมบทบาทของ AICHR ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำความร่วมมือกับอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏอยู่ใน EU-ASEAN Action Plan

ไทย