สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีทำบุญ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2562
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีคณะทูตานุทูต และบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ของเบลเยียมและสหภาพยุโรปร่วมงาน โดยนาย Gunnar Wiegand อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ร่วมกล่าวเปิดงานกับเอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่ลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศลักเซมเบิร์กอีกด้วย โดยมีนาง Sylvie Lucas ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศและมีคณะทูตานุทูต บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ของลักเซมเบิร์ก รวมทั้งชาวไทยที่พำนักในลักเซมเบิร์กเข้าร่วมงาน

ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงป้ายนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดงาน โดยอาจารย์ดริน พันธุโกมล หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงเปียโน และอาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงแซกโซโฟน

 

 

 

ไทย