สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
December 6, 2019

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยนำโดยนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต เข้าพบนาง Cynthia Simpson ประธานองค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เพื่อมอบของบริจาคจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมได้นำมามอบผ่านจุดรับของบริจาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลน ระหว่างวันที่ 9-15​ ธันวาคม 2562 ในโอกาสนี้ นางศิริลักษณ์ฯ ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาฯ ซึ่งเน้นความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยในการทำประโยชน์แก่องค์กรสาธารณะและชุมชน โดยนาง Cynthia ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณการดำเนินกิจกรรมนี้

 

ทั้งนี้ องค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้บ้านในเบลเยียมโดยจัดหาเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจนโดยจัดหาอุปกรณ์การเรียนและของเล่น โดยเปิดรับบริจาคของตลอดปี ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. (ที่อยู่ Rue du Danemark 74 1060 Saint Gilles)

 

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ หรือการเป็นอาสาสมัครได้ที่ https://sgf.sinapse.be/fr/nous-contacter/

ไทย