สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยนำโดยนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต เข้าพบนาง Cynthia Simpson ประธานองค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เพื่อมอบของบริจาคจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งพี่น้องชาวไทยในเบลเยียมได้นำมามอบผ่านจุดรับของบริจาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลน ระหว่างวันที่ 9-15​ ธันวาคม 2562 ในโอกาสนี้ นางศิริลักษณ์ฯ ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาฯ ซึ่งเน้นความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยในการทำประโยชน์แก่องค์กรสาธารณะและชุมชน โดยนาง Cynthia ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณการดำเนินกิจกรรมนี้

 

ทั้งนี้ องค์กร Solidarité Grands Froids (SGF) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้บ้านในเบลเยียมโดยจัดหาเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจนโดยจัดหาอุปกรณ์การเรียนและของเล่น โดยเปิดรับบริจาคของตลอดปี ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. (ที่อยู่ Rue du Danemark 74 1060 Saint Gilles)

 

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ หรือการเป็นอาสาสมัครได้ที่ https://sgf.sinapse.be/fr/nous-contacter/

ไทย