กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 253 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) ชาวอิตาลี โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมด้วย โดยในระหว่างการเลี้ยงอาหารกลางวันได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นความสนใจร่วมกันรวมทั้งหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอียู

 

ไทย