เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Fabio Massimo Castaldo รองประธานสภายุโรป โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ซึ่งมีนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย เป็นเจ้าภาพ โดยมีนาย George Dallemagne รองประธานกลุ่มฯ ร่วมด้วย ในระหว่างการรับประทานอาหารดังกล่าว สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดกันดีอยู่แล้ว ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายด้วย

 

ไทย