เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย
เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยเยี่ยมชมคูหาไทยในงาน Salon des Vacances 2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรปชาวโปแลนด์ สังกัดกลุ่ม European Conservatives and Reformists Group (ECR) (อดีตรองประธานกลุ่ม ECR) และสมาชิกกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (AFET) ในระหว่างการรับประทานอาหารดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-อียู

ไทย