เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นาย Adam Bielan สมาชิกสภายุโรป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยเยี่ยมชมคูหาไทยในงาน Salon des Vacances 2020

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมคูหาไทยจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปารีส ที่งาน Salon des Vacances (Vakantiesalon) 2020 ณ หอแสดงสินค้า Brussels Expo ซึ่งเป็นนิทรรศการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในเบลเยียม ซึ่งภายในคูหาไทยประกอบด้วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยต่าง ๆ อาทิ การสาธิตทำขนมไทย นวดแผนไทย การแสดงนาฏศิลป์ และการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง โดย ททท.และผู้แทนจากบริษัทนำเที่ยวและสายการบินพันธมิตร

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาอินโดนีัเซียตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเบลเยียมอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงมิตรไมตรีในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน

งาน Salon des Vacances 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ หอแสดงสินค้า Brussels Expo

                                       

ไทย