เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยเยี่ยมชมคูหาไทยในงาน Salon des Vacances 2020
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม EU-ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) ที่กรุงบรัสเซลส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วม High Level Segment ของการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับนาง Jutta Urpilainen กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและอียูเข้าร่วม ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทักษะด้านดิจิทัล การส่งเสริมการรวมกลุ่มในภูมิภาค และการส่งเสริมศักยภาพของสตรีและเยาวชน ทั้งนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ได้มีการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภายหลังจากการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับอียูให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ไทย