ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม EU-ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) ที่กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูตพบปะกับนาย Michel de Bloss เจ้าของธุรกิจเครือร้านอาหาร Thai Cafe

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะสมาชิกสภายุโรปกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) ที่เมืองสตราส์บูร์ก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะสมาชิกสภายุโรปกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (EP DASE) ที่เมืองสตราส์บูร์ก ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนไทยของคณะ DASE ในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ โดยการประชุมดังกล่าวมีนาย Daniel Caspary (สมาชิกสภายุโรป พรรค EEP เยอรมนี) เป็นประธาน และมีเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำเบลเยียม และเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำเบลเยียม ในฐานะประธานคณะทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมด้วย ภายหลังการประชุม เอกอัครราชทูตฯ ยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับสมาชิกรัฐสภายุโรปต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับอียูด้วย

ไทย