การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกเวลาราชการในกรณีฉุกเฉิน
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือ นาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลักเซมเบิร์ก ด้านการค้าการลงทุน และสนับสนุนบทบาทด้านการพัฒนาของลักเซมเบิร์กในภูมิภาคและอนุภุมิภาค

On 11 February 2020, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Foreign Minister of Thailand, met with H.E. Mr. Jean Asselborn, Minister for Foreign and European Affairs of Luxembourg, during his official visit to Luxembourg. Both sides discussed enhancing bilateral relations on trade, investment, and promotion of Luxembourg’s role in development in the region.

ไทย