เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะสมาชิกสภายุโรปกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) ที่เมืองสตราส์บูร์ก
เชื่อมโยงอาเซียน – ลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูตพบปะกับนาย Michel de Bloss เจ้าของธุรกิจเครือร้านอาหาร Thai Cafe

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ต้อนรับนาย Michel de Bloss เจ้าของธุรกิจเครือร้านอาหาร Thai Cafe ซึ่งมีสาขา 13 แห่งทั่วเบลเยียม นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย การบริโภคสินค้าไทย รวมถึงการสร้างงานให้กับคนไทยในเบลเยียม ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้นาย Bloss ทราบถึงโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานพ่อครัวแม่ครัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงานมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2563 ที่กรุงบรัสเซลส์ด้วย

ไทย