ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย
March 26, 2020
***ด่วนมาก !! ประกาศสำหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย*** (ณ วันที่ 3 เมษายน 2563)
April 3, 2020

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19

  1. ข้อมูลสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปประเทศไทย

 

2. ข้อมูลสำหรับผู้ที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก หรือผู้ที่มีแผนการเดินทางมายังเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

3. อื่นๆ

ไทย