ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมท่อประปา ณ ทำเนียบ ออท.
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการขอรับบริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19

  1. ข้อมูลสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปประเทศไทย

          NEW!!! ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่มีความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่ 

  • ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.caat.or.th/th/

 

2. ข้อมูลสำหรับผู้ที่พำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก หรือผู้ที่มีแผนการเดินทางมายังเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

3. อื่นๆ

ไทย