วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมวิดีโอกับเจ้าหญิงเลย์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำสมาชิกทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แสดงความจงรักภักดีพร้อมเพรียงกัน

ไทย