ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19
April 27, 2020
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบเอกอัครราชทูต
June 9, 2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องการขอรับบริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ไทย