เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมวิดีโอกับเจ้าหญิงเลย์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำเบลเยียม เข้าร่วมการประชุมวิดีโอกับเจ้าหญิงเลย์ นายฟิลิปเป่ คริเดล์กา เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ โจเซลิน ทิมเมอร์มานส์ Count Gerald van der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ตลอดจนคณะบริหารและสมาชิกมูลนิธิฯ และผู้ร่วมอุปถัมภ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-19 และประมูลผลงานศิลปะ “หนุมานใส่หน้ากาก” เพื่อนำรายได้จากการประมูลครึ่งหนึ่งสบทบทุนให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือในการจัดทำขาเทียมสำหรับบริจาคให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และอีกครึ่งหนึ่งสมทบให้กับกองทุน Prince and Princess Alexandre Fund เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นในเบลเยียม ในงานฯ เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์สั้นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และชุมชนไทยในเบลเยียมด้วย  

ไทย