ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิกของสำนักข่าวออนไลน์

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

คนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

(สถานะ ณ วันที่  15 มกราคม 2564)

** นับต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2564  เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” ในโทรศัพท์มือถือ​เพื่อใช้ประกอบเอกสารหลักฐานอื่นๆในการเดินทางเข้าประเทศ  สำหรับการดาวน์โหลดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ https://thailandplus.in.th/th/ หากท่านใดไม่สามารถดาวน์โหลดหรือมีปัญหาอื่นๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ประเทศไทย

 

*ระหว่างการพำนักในประเทศไทย หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทาง ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของแต่ละจังหวัดได้ที่นี่ http://www.moicovid.com/map.html

    1. เงื่อนไขสำหรับบุคคลที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
–  มีถิ่นพำนักในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก (หากมีถิ่นพำนักในประเทศอื่น ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศที่ท่านพำนัก)

– ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน ** ผู้ที่หนังสือเดินทางไทยหมดอายุหรือสูญหายจะต้องทำนัดยื่นขอทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ก่อนเดินทาง โดยอีเมล์เพื่อขอวันนัดทำหนังสือเดินทางไทยได้ที่ consular@thaiembassy.be

รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามราคาที่สายการบินกำหนด

– ยินยอมเข้ารับการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน

 

  1. การเดินทาง (โดยสายการบินกึ่งพาณิชย์)

*ต้องกักตัวแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ หรือ Alternative Local Quarantine – ALQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น* 

ดูรายชื่อโรงแรมกักตัวแบบ ASQ/ALQ ทั้งหมด คลิกที่นี่

ท่านสามารถสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินกับสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าประเทศไทย ได้แก่

Emirates Airline (EK194 – EK384) เส้นทางบรัสเซลส์ – ดูไบ – กรุงเทพฯ

Qatar Airways (QR194 – QR836) เส้นทางบรัสเซลส์ – โดฮา – กรุงเทพ

Etihad Airways (EY058 – EY406) เส้นทางบรัสเซลส์ – อะบูดาบี – กรุงเทพฯ

Eva Air (BR76) เส้นทางอัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ

Lufthansa (LH772) เส้นทางนครแฟร็งก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

Austrian Airlines (OS025) เส้นทางเวียนนา – กรุงเทพฯ

Swiss Air (LX180) เส้นทางซูริค – กรุงเทพฯ

Thai Airways (TG921 และ TG923) เส้นทางแฟร็งก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

KLM (KL811 และ KL815) เส้นทางอัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ

  • คลิกที่นี่ เพื่อดูเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้ทั้งหมด
  • อย่างไรก็ดี ในการสำรองบัตรโดยสารกับบางสายการบิน เช่น Thai Airways  Eva Air และ Lufthansa ท่านสามารถขอโควต้าการกักตัว ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine -SQ) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสายการบินดังกล่าวจะมีโควตาจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงจากสายการบิน

 

  1. ขั้นตอนสำหรับการเดินทาง

          ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรอง (Certificate of Entry – COE)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศไทยได้จากลิงก์  https://coethailand.mfa.go.th/ โดยสามารถศึกษาคลิปแนะนำการลงทะเบียนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยได้ที่นี่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (กรุณาจดรหัสลงทะเบียน 6 หลักไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและโหลดเอกสารเพิ่มเติม) เมื่อลงทะเบียนแล้ว  (ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ตามลิงก์ https://coethailand.mfa.go.th/)

** ขอความกรุณาลงทะเบียน 3 – 4 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง***  

           ขั้นที่ 2 จองตั๋วเครื่องบิน

เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามรถจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

          ขั้นที่ 3 จองโรงแรมกักตัวแบบทางเลือก (ASQ)

เมื่อจองตั๋วเสร็จแล้ว ขอให้ท่านจองโรงแรมกักตัวแบบทางเลือก (ASQ)  15 คืน เช็คอินวันที่เดินทางถึงไทย โดยขอให้ติดต่อโรงแรมโดยตรง และแจ้งว่าต้องการ ASQ package

ท่านสามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ/ALQ ได้ คลิกที่นี่

อีกทั้งท่านยังสามารถจองโรงแรมกักตัวได้ตามเว็ปไซต์ ดังต่อไปนี้

  1. https://www.agoda.com/quarantineth 
  2. https://asq.locanation.com/
  3. https://asq.ascendtravel.com/

 

           ขั้นที่ 4 อัพโหลดหลักฐานการจองตั๋วและ ASQ

เมื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมกักตัวแบบ ASQ แล้ว ขอให้ท่านเข้าไปที่ระบบลงทะเบียนอีกครั้งที่  https://coethailand.mfa.go.th/ โดยคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันเดินทาง” เพื่อกรอกข้อมูลเที่ยวบิน พร้อมอัพโหลดหลักฐานการจองตั๋ว และหลักฐานการจองโรงแรม ASQ เข้าไปในระบบ ทั้งนี้ ท่านจะมีเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ และอัพโหลดเข้าสู่ระบบ หากเลย 15 วันไปแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองใหม่อีกครั้ง

            ขั้นที่ 5 พิมพ์หนังสือรับรอง (COE) จากระบบออนไลน์

เมื่อได้รับหลักฐานการจองตั๋วและโรงแรม ASQ จากท่านแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติหนังสือรับรองผ่านทางระบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้าระบบโดยใช้รหัสลงทะเบียน 6 หลัก ทาง https://coethailand.mfa.go.th/ (คลิก “ตรวจสอบผล”) หากคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะเห็นหน้าจอขึ้นว่า “ได้รับการอนุมัติ” ให้คลิกคำว่า “ดาวน์โหลด” เพื่อรับหนังสือรับรองของท่าน ขอให้ท่านพิมพ์และลงนามยินยอมกักตัวในหนังสือรับรองดังกล่าว และเก็บเอกสารติดตัวไว้วันเดินทาง

             ขั้นที่ 6 ดาวน์โหลดและลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” ในโทรศัพท์มือถือ​

ท่านสามารถศึกษาวิธีการดาวน์โหลดและการใช้แอปพลิเคชันได้ คลิกที่นี่  หรือ https://thailandplus.in.th/th/

             ขั้นที่ 7 ขอใบ Fit to Fly

ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม. (นับย้อนหลังจากเวลาเครื่องออกจากต้นทาง) ขอให้ท่านพบแพทย์เพื่อขอใบรับรองว่าท่านมีสุขภาพเหมาะสมที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน (ใบ Fit to Fly) เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

         4. เอกสารที่ต้องนำติดตัวเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

4.1 หนังสือเดินทาง

4.2 หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE)

4.3 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate)

ใบ Fit to Fly ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และแพทย์ต้องลงนามกำกับไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

4.4 แบบ ต.8

คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางในช่วง 2 อาทิตย์ก่อนเข้าประเทศไทย ที่จะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม ต.8

4.5 เอกสารอื่น ๆ ที่สายการบินอาจกำหนด  เช่น ผลการตรวจโควิด-19 โดยให้ท่านติดต่อสายการบินโดยตรง

ไทย