ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิกของสำนักข่าวออนไลน์

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

(ปรับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

 

  1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และล่าสุด กพท. ได้มีประกาศฉบับใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปโดยประกาศดังกล่าวยังไม่อนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ปกติบินเข้าประเทศไทยได้

 

2. คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมีทางเลือกในการเดินทาง ดังนี้

          2.1 เที่ยวบินอพยพ (repatriation flight) 

  • เที่ยวบินอพยพคือเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย (repatriation flight) ซึ่งได้รับอนุมัติโควต้าให้รับผู้โดยสารเข้าประเทศไทยเป็นพิเศษจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทั้งนี้ ไม่มีเที่ยวบินดังกล่าวออกจากประเทศเบลเยียม แต่ท่านจะต้องเดินทางไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เนเธอร์แลนด์ (สนามบินอัมสเตอร์ดัม) เยอรมัน (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) หรือออสเตรีย (สนามบินกรุงเวียนนา) เพื่อเดินทางกับเที่ยวบิน repatriation flight กลับประเทศไทย
  • การกักตัว คนไทยที่เดินทางกลับด้วยเที่ยวอพยพจะเข้ากักตัว 14 วัน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (State Quarantine) หรืออาจเลือกเข้ากักตัว ณ สถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  • ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินอพยพ คลิกที่นี่

 

      2.2 เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) 

  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  เป็นต้นไป คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบินต่าง ๆ อาทิ Emirates, Etihad, EVA, Qatar, Singapore , THAI. Lufthansa Austrian, Airlines, Swiss Air, KLM, Air France และ Cathay Pacific โดยสามารถจองบัตรโดยสารที่นั่งกับสายการบินได้โดยตรง แต่ท่านจะต้องขอรับหนังสือรับรองเดินทาง (Certificate of Entry) จากสถานทูตก่อนเดินทาง
  • การกักตัว คนไทยที่เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์จะต้องเข้ากักตัว ณ สถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine/ Alterative Local Quarantine/ Alternative Hospital Quarantine) ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเท่านั้น

***อย่างไรก็ดี ในการจองบัตรโดยสารกับบางสายการบิน ท่านสามารถขอโควต้าการกักตัว ณ โรงแรมที่รัฐจัดให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย (State Quarantine)  ได้ เช่น Thai Airways มีโควตาให้กับคนไทย 200 คนต่อเที่ยวบิน และ Lufthansa มีโควตาให้กับคนไทย 60 คนต่อเที่ยวบิน  ทั้งนี้ ขอให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงจากสายการบิน****

  • ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ คลิกที่นี่

 

ดูรายชิืื่อโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกและรายละเอียดติดต่อ คลิกไปที่ http://www.hsscovid.com/

Download

– ข้อมูลข้างต้นเป็น PDF file
ไทย