ประกาศ เรื่องการรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

คนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

(สถานะ ณ วันที่  29 เมษายน 2564)

 

ศบค. ได้กำหนดมาตรการการเข้ารับการกักตัว ดังนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางกลับไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ 

* คนไทยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสาร Fit to Fly อย่างไรก็ดี ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับสายการบินเกี่ยวกับการแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19  

* ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางสามารถใช้บริการเว็ปไซต์ www.entrythailand.go.th  สำหรับการจองสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ/ALQ/AHQ)  และซื้อประกันสุขภาพ


** นับต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2564  เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” ในโทรศัพท์มือถือ​เพื่อใช้ประกอบเอกสารหลักฐานอื่นๆในการเดินทางเข้าประเทศ  สำหรับการดาวน์โหลดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ https://thailandplus.in.th/th/ หากท่านใดไม่สามารถดาวน์โหลดหรือมีปัญหาอื่นๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ประเทศไทย

*ระหว่างการพำนักในประเทศไทย หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทาง ท่านสามารถตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของแต่ละจังหวัดได้ที่นี่ http://www.moicovid.com/map.html


 

  1. เงื่อนไขสำหรับบุคคลที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
–  มีถิ่นพำนักในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก (หากมีถิ่นพำนักในประเทศอื่น ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศที่ท่านพำนัก)

– ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน ** ผู้ที่หนังสือเดินทางไทยหมดอายุหรือสูญหาย และจำเป็นต้องเดินทางด่วน สามารถส่งอีเมล์มาปรึกษาได้ที่ passport.brs@mfa.mail.go.th 

รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามราคาที่สายการบินกำหนด

– ยินยอมเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (สำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

 1. การเดินทาง (โดยสายการบินกึ่งพาณิชย์)

*ต้องกักตัวแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ หรือ Alternative Local Quarantine – ALQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น*

ดูรายชื่อโรงแรมกักตัวแบบ ASQ/ALQ ทั้งหมดคลิกที่นี่

ท่านสามารถสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินกับสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าประเทศไทย ได้แก่

 • Emirates Airline (EK194 – EK384) เส้นทางบรัสเซลส์ – ดูไบ – กรุงเทพฯ
 • Qatar Airways (QR194 – QR836) เส้นทางบรัสเซลส์ – โดฮา – กรุงเทพ
 • Etihad Airways (EY058 – EY406) เส้นทางบรัสเซลส์ – อะบูดาบี – กรุงเทพฯ
 • Eva Air (BR76) เส้นทางอัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ
 • Lufthansa (LH772) เส้นทางนครแฟร็งก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
 • Austrian Airlines (OS025) เส้นทางเวียนนา – กรุงเทพฯ
 • Swiss Air (LX180) เส้นทางซูริค – กรุงเทพฯ
 • Thai Airways (TG921 และ TG923) เส้นทางแฟร็งก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
 • KLM (KL811 และ KL815) เส้นทางอัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ
 • คลิกที่นี่เพื่อดูเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้ทั้งหมด

***อย่างไรก็ดี ในการสำรองบัตรโดยสารกับบางสายการบิน เช่น Thai Airways  Air France และ Lufthansaท่านสามารถขอโควต้าการกักตัว ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine -SQ) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสายการบินดังกล่าวจะมีโควตาจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงจากสายการบิน  หรือ ติดตามจากการประชาสัมพันธ์จากหน้าเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต https://www.facebook.com/royalthaiembassy.brussels

 

 1. ขั้นตอนสำหรับการเดินทาง

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรอง (Certificate of Entry – COE)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศไทยได้จากลิงก์  https://coethailand.mfa.go.th/ โดยสามารถศึกษาคลิปแนะนำการลงทะเบียนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยได้ที่นี่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (กรุณาจดรหัสลงทะเบียน 6 หลักไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและโหลดเอกสารเพิ่มเติม) เมื่อลงทะเบียนแล้ว  (ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ตามลิงก์ https://coethailand.mfa.go.th/)

** ขอความกรุณาลงทะเบียน 3 – 4 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง***  

ขั้นที่ 2 จองตั๋วเครื่องบิน

เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามรถจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

ขั้นที่ 3 จองโรงแรมกักตัว

 • เมื่อจองตั๋วเสร็จแล้ว ขอให้ท่านจองโรงแรมกักตัวแบบทางเลือก (ASQ)  5 คืน เช็คอินวันที่เดินทางถึงไทย โดยขอให้ติดต่อโรงแรมโดยตรง และแจ้งว่าต้องการ ASQ package

***หมายเหตุ  ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ ASQ และ ALQ ที่ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถใช้บริการ ALQ ใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา***

 • หรือลงทะเบียนขอเข้ารับการกักตัวในสถานกักกันแห่งรัฐ (State Quarantine-SQ) ตามเงื่อนไขของสายการบินที่ให้สิทธิ์ชาวไทยเข้ารับการกักตัวSQ เช่นสายการบินไทย สายการบินLufthansa สายการบิน Air France ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดโดยตรงจากสายการบิน  หรือ ติดตามจากการประชาสัมพันธ์จากหน้าเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต https://www.facebook.com/royalthaiembassy.brussels

ขั้นที่ 4 อัพโหลดหลักฐานการจองตั๋วและ จดหมายยืนยันการเข้ารับกักตัวASQ/SQ

เมื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมกักตัวแบบ ASQ แล้ว ขอให้ท่านเข้าไปที่ระบบลงทะเบียนอีกครั้งที่ https://coethailand.mfa.go.th/โดยคลิกที่ปุ่มสีแดง “ยืนยัน/แก้เดินทาง” เพื่อกรอกข้อมูลเที่ยวบิน พร้อมอัพโหลดหลักฐานการจองตั๋ว และหลักฐานการจองโรงแรม ASQ เข้าไปในระบบ (หากเป็นเอกสารSQที่สายการบินออกให้ให้ท่านใส่ในช่องที่อัปโหลดตั๋วได้เลย) ทั้งนี้ ท่านจะมีเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ และอัพโหลดเข้าสู่ระบบ หากผ่าน 15 วันไปแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองใหม่อีกครั้ง

ขั้นที่ 5 พิมพ์หนังสือรับรอง (COE) จากระบบออนไลน์

เมื่อได้รับหลักฐานการจองตั๋วและโรงแรม ASQ จากท่านแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติหนังสือรับรองผ่านทางระบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้าระบบโดยใช้รหัสลงทะเบียน 6 หลัก ทาง https://coethailand.mfa.go.th/ (คลิก “ตรวจสอบผล”) หากคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะเห็นหน้าจอขึ้นว่า “ได้รับการอนุมัติ” ให้คลิกคำว่า “ดาวน์โหลด” เพื่อรับหนังสือรับรองของท่าน ขอให้ท่านพิมพ์และลงนามยินยอมกักตัวในหนังสือรับรองดังกล่าว เก็บเอกสารติดตัวไว้วันเดินทาง และอ่านข้อมูลในใบ COE โดยละเอียด

ขั้นที่ 6 ดาวน์โหลดและลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” ในโทรศัพท์มือถือ​

ท่านสามารถศึกษาวิธีการดาวน์โหลดและการใช้แอปพลิเคชันได้ คลิกที่นี่ หรือ https://thailandplus.in.th/th/

4. เอกสารที่ต้องนำติดตัวเมื่อเดินทางออกจากเบลเยียม

 • ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากเบลเยียมด้วยข้อยกเว้นทั้ง 6 กรณี (ซึ่งรวมถึงชาวไทยและผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเบลเยียมที่ต้องการเดินทางไปประเทศไทยเพื่อเยี่ยมครอบครัว หรือด้วยเหตุจำเป็นอื่นๆ) ต้องกรอกแบบฟอร์ม Sworn Statement/ Déclaration sur l’honneur/ Verklaring op eer
  – สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
  https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/…/20210126_BU… (ภาษาฝรั่งเศส)
  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯแนะนำให้ท่านเตรียมเอกสารอื่นๆที่แสดงถึงความจำเป็นในการเดินทางแต่ละครั้งเพื่อใช้แสดงประกอบแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย อาทิ ใบรับรองแพทย์ของญาติ ใบนัดขึ้นศาล
  ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.info-coronavirus.be/

 

       5. เอกสารที่ต้องนำติดตัวเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

5.1 หนังสือเดินทาง

5.2 หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE)

5.3 แบบ ต.8 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางในช่วง 2 อาทิตย์ก่อนเข้าประเทศไทย ที่จะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม ต.8

5.4 เอกสารอื่น ๆที่สายการบินอาจกำหนด  เช่น ผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ (Negative) โดยให้ท่านติดต่อสายการบินโดยตรง

5.5 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (กรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว

ไทย