เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ และการประชุมและหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director for Asia and the Pacific กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ และการประชุมและหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand ตำแหน่ง Managing Director for Asia and the Pacific กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ในฐานะประธานของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสหภาพยุโรป และพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ไทย