สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย เอกอัครราชทูตกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และผู้ประสานงานบริหารด้านการจัดการจราจรระบบรางในยุโรปกับคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่วุฒิสมาชิก Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย ในฐานะแขกเกียรติยศ และนาย Karel Vinck ผู้ประสานงานบริหารด้านการจัดการจราจรระบบรางในยุโรปกับคณะกรรมาธิการยุโรป และอดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทการรถไฟเบลเยียมและอดีตประธานกลุ่มบริษัทด้านการรถไฟและสาธารณูปโภคพื้นฐานของยุโรป ในฐานะแขกผู้บรรยายพิเศษ โดยมีเอกอัครราชทูตกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นโอกาสทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียมกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย และความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอียูในการส่งเสริมการพัฒนาเรื่องความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ไทย