สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม​ (Thai Students Assembly in Belgium: TSAB)
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเปิดงานเทศกาลไทยเมือง Laakdal และให้บริการกงสุลสัญจร

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนองค์กร Oasis Belgium

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับนางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต และนางณภษร ภูวบริรักษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล ได้พบหารือกับผู้แทนองค์กร Oasis Belgium เกี่ยวกับความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยในเบลเยียมโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่ง Oasis Belgium เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีเครือข่ายกับหน่วยงานในเบลเยียมและอาสาสมัครชาวไทยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่หญิงไทยที่มีปัญหาครอบครัวหรือผู้ที่เดินทางมาทำงานในเบลเยียมเป็นการชั่วคราวและประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงาน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนองค์กร Oasis เพื่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อองค์กร Oasis ได้ที่เบอร์ Hotline สำหรับชาวไทย 0486633801หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ www.oasiswelkombe.com

 

ไทย