สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนองค์กร Oasis Belgium
สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมืออียูจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเปิดงานเทศกาลไทยเมือง Laakdal และให้บริการกงสุลสัญจร

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นางสาวสุชาดา เมฆธารา อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ร่วมกล่าวเปิดเทศกาลไทยที่เมือง Laakdal ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองจัดโดยบริษัท UniTrips นำโดยนาย Sjobbe Schellens นักธุรกิจชาวเบลเยียมที่ชื่นชอบประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีการออกร้านอาหารและสินค้าไทย รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที

ทั้งนี้ นางณภษร ภูวบริรักษ์ กงสุล และทีมเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดให้บริการกงสุลสัญจรในบริเวณงานโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางไปประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งตอบข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการงานกงสุล อาทิ งานด้านหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์

เทศกาลไทยครั้งนี้เป็นเทศกาลไทยในเบลเยียมครั้งแรกของปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ต่าง ๆ ถูกระงับไป ซึ่งผู้จัดงานในครั้งนี้ได้จัดมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายในงานอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการจำกัดจำนวนผู้เข้ารวมงาน

 

 

ไทย