กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ตลอดช่วงปี 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นำทีมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยการเก็บกวาดพื้นที่ในบริเวณวัด ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดธัมมปทีป เมืองเมคเคอเลิน ประเทศเบลเยียม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ไทย