กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัด
กิจกรรมจิตอาสาภาคกลาง

จิตอาสาพระราชทาน

 

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560 นั้น ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความปลื้มปิติทั้งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจิตอาสาพระราชทานอย่างทั่วหน้านั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังความประทับใจบางส่วนจากประชาชนที่ได้รับประโยชน์/เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วิดีโอ ความประทับใจ

 

ความเป็นมาของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

 

ใต้ร่มพระบารมี

 

ใต้ร่มพระบารมี

 

สารคดีน้ำพระทัยกู้ภัย 13 ชีวิต ทีมหมูป่า ตอนที่ 1

 

สารคดีน้ำพระทัยกู้ภัย 13 ชีวิต ทีมหมูป่า ตอนที่ 2

 

ธงชาติจิตอาสาเวอร์ชั่น

สำหรับข่าวสารกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สามารถติดตามได้ที่

https://www.royaloffice.th/%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a

ไทย