สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมืออียูจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน
สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ของ Think Tank “Friends of Europe”

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กจำนวน 9 รูปมาร่วมพิธี

ไทย