พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Jean Ries ผอ. ด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass

สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ของ Think Tank “Friends of Europe”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูต และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC ร่วมงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “High-Quality Connectivity for a Post COVID-19 World” ของสถาบัน Friends of Europe ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยในการเสวนา นายสีหศักดิ์ฯ ได้อธิบายถึงศักยภาพของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยได้ย้ำถึงความจำเป็นของการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนเพื่อให้ผลประโยชน์เกิดแก่ประเทศรวมถึงประชาชนของประเทศที่ตั้งของโครงการอย่างแท้จริง

ไทย