จิตอาสาพระราชทาน
กิจกรรมจิตอาสาภาคเหนือ

กิจกรรมจิตอาสาภาคกลาง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกมอบหมายให้นายณเดชน์ พรหมจินดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านานำกำลังพลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลอาษา พร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณวัดกุฎีเตี้ย โดยการปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ และถอนหญ้ากำจัดวัชพืช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำนวน 50 คน

 

ไทย