กิจกรรมจิตอาสาภาคอีสาน
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปลูกดอกไม้ ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม

กิจกรรมจิตอาสาภาคใต้

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายอิงคยุทธบริหาร นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับคณะทำงานฯ ที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ เตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ไทย