สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ของ Think Tank “Friends of Europe”
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Jean Ries ผอ. ด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาย Jean Ries ผู้อำนวยการด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass (บริษัทผู้ผลิตกระจกชั้นนำของโลก ซึ่งมีสาขาอยู่ในลักเซมเบิร์กเพื่อดูแลธุรกิจในยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทในประเทศไทย) เกี่ยวกับบรรยากาศของธุรกิจภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19

 

ไทย