พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
How Thailand turned the tide on COVID-19

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย John Cornet d’ Elzius อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย John Cornet d’ Elzius อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย Cornet d’ Elzius เข้ารับตำแหน่งใหม่ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งมีมานานกว่า 150 ปี

ไทย