กิจกรรมจิตอาสาภาคใต้

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปลูกดอกไม้ ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นำทีมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเบลเยียมร่วมกันทำความสะอาดลานวัด และปลูกดอกไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

 

ไทย