เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจาก Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพื่อเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านศุลกากรระหว่าง WCO และประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และทีมประเทศไทยพบปะกับผู้ประกอบการอาหารไทยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และทีมประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างอาหารกลางวัน กับกลุ่มตัวแทนร้านอาหารไทย ผู้นำเข้าสินค้าไทย และผู้ผลิตสินค้าไทยในเบลเยียมเพื่อประเมินผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเบลเยียม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไทย