สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานเสวนาซีรีย์ Thai Trade Talks ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงานเสวนาซีรีย์ Thai Trade Talks ครั้งที่ 1 ที่ Press Club Brussels Europe งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 90 คน (รวมผู้ที่อยู่ในสถานที่จัดงานและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์) ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปมีมูลค่ากว่า 33.2 ล้านยูโร  นอกจากนี้ ไทยกับสหภาพยุโรปยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) การส่งเสริมสิทธิแรงงานผ่านกลไกการหารือประจำปีด้านแรงงานระหว่างไทย-สหภาพยุโรป และการเจรจาความตกลงด้านป่าไม้ (FLEGT)  ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการฟื้นการเจรจาความตกลง FTA ที่อาจมีขึ้นในอนาคต   ผู้ร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมงานจากฝ่ายอียูเห็นควรให้ฟื้นการเจรจาความตกลง FTA ระหว่างไทยกับอียู โดยเร็ว

ไทย