ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด
ประกาศเตือนผู้ที่เดินทางไปยังประเทศไทย เรื่องการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สถานะ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2563 (แก้ไข ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการประจำปี 2563 โดยจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 แต่หยุดทำการในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ

วันหยุดราชการปี 63_เลื่อนจาก 7 เป็น 11 ธค 63
ไทย